logo

English

Beware The Firma Outsourcingowa Scam

2017.06.13 10:23

AlexisAddy03386079 Views:599

W ramach procesu rekrutacyjnego kandydat może spotkać się agencja rekrutacyjna albo bezpośrednio z pracodawcą, albo z firmą zewnętrzną działającą na jego zlecenie i w jego imieniu a to opcję