logo

English

نوشتن مقاله

2017.06.23 14:22

NganSosa3472287698 Views:381

مقاله در لغت به معنای گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا رساله آمده است و در فرهنگ معین یکی از معانی این کلمه را نوشته ای دانسته شده که درباره موضوعی نویسند.

پیشینه مقاله نویسی در زبان فارسی چندان نیست، تجربیات آموزشی معلمان درکشور ما مقاله نویسی از نیمه دوم قرن سیزدهم فراتر نمی رود. درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند، درکشورهای باختری نیز مقاله نویسی نیز به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه های دوره ای کشورهای اروپایی انتشار یافت هماهنگ است. ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد: " آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید."

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق میشود، که هدف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و بخواهد با پژوهش دقیق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، یا نفی کند.

تحقیق دانشجویی رشته پزشکی در حقیقت، مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می‏گردد. (اعتماد و همکاران، ١٣٨١، ص٢) چنین مقاله ‏ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته‏ های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه ‏مندان به دست می‏دهد.

تهیه گزارش تجربیات معلمان ابتدایی از نتایج مطالعات و پژوهش‏های انجام شده، یکی از مهم‏ترین مراحل پژوهشگری به شمار می‏رود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد؛ چون رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق می‏یابد.

همان طور که پژوهشگر تحقیق دانشجویی رشته حسابداری پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسی یافته‏ های علمی پژوهشگران قبل از خود است تجربیات یک معلم ابتدایی تا بتواند یافته ‏های علمی خود را گسترش بخشد، دیگران نیز باید بتوانند به یافته ‏های پژوهشی او دسترسی پیدا کنند و با استفاده از آنها فعالیت‏های علمی خود را سازمان داده، در ترمیم و تکمیل آن بکوشند.

از امتیازهای مهم یک مقاله می‏توان به مختصر ومفید بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره کرد؛کارآموزی آماده زیرا محقق می‏تواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یک رساله، پایان‏ نامه، پژوهش، یا حتی یک کتاب را به اختصار در یک مقاله علمی بیان کند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از کلیات آن آگاهی یابند و در صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه کنند.

بدین منظور، امروزه نشریات گوناگونی در زمینه ‏های مختلف علمی- پژوهشی تحقیق دانشجویی رشته حقوق نشر می‏ یابد و مقاله‏ های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می‏دهند.

گزارش کارآموزی آماده لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه ‏های صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه ‏مندان قرار دهند.

نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف محتوایی، ساختاری و نگارشی است.
No. Subject Author Date Views
54633 electricitéplombiervi... RosalineMeagher23 2017.06.23 657
54632 Five Ways To Hoc Seo O Dau Tai Tphcm Better In Under 30 Seconds Clifford93R18846 2017.06.23 723
54631 chauffagisteplombierp... NealHanley290843243 2017.06.23 754
54630 plomberie chauffage 7... Maximo758177923999 2017.06.23 702
54629 Cơn Lốc Trầm Hương, Kỳ Nam EulaliaBerube67 2017.06.23 402
54628 Резные Иконы Ручной Работы Фото Rory37X43226329 2017.06.23 395
54627 What I Hoc Seo O Dau Tai Tphcm From Judge Judy: Crazy Tips That Will Blow Your Mind Raquel16C1539798499 2017.06.23 664
54626 These 3 Hacks Will Make You Hoc Seo O Dau Tai Tphcm Like A Pro CedricKauper06071 2017.06.23 631
54625 7 Days To Improving The Way You Hoc Seo O Dau Tai Tphcm EldonMary20216096 2017.06.23 646
» نوشتن مقاله NganSosa3472287698 2017.06.23 381
54623 انصاف RossForehand36145512 2017.06.23 393
54622 10 Reasons Your Business Is Hoc Dan Guitar Nang Caoing LynRees5585007516 2017.06.23 472
54621 Forum Logiciel Seo RachellePhilpott087 2017.06.23 493
54620 tinder Dating JuanaUpshaw62203 2017.06.23 440
54619 These Ten Hacks Will Make You Hoc Dan Guitar Nang Cao Like A Pro DannieJarnagin95952 2017.06.24 533
54618 Teach Your Children To Hoc Dan Guitar Nang Cao While You Still Can MagdalenaCarmona 2017.06.24 484
54617 Why You Need To Hoc Dan Guitar Nang Cao BettyWoolls14203967 2017.06.24 580
54616 妊活の一環として、「飲食に気を遣う」 JustinaBrewis4402684 2017.06.24 399
54615 常時にトイレが頭にあることも、原因なのではないかと思われます。 YettaCopley3179024720 2017.06.24 418
54614 Being A Rockstar In Your Industry Is A Matter Of Hoc Dan Piano O Dau VirgiePeden43579 2017.06.24 548