array(4) { ["mid"]=> string(4) "ITRC" ["search_target"]=> string(3) "tag" ["search_keyword"]=> string(33) "kiến trúc xây dựng nhà ở" ["document_srl"]=> string(6) "469023" } array(0) { } GET